Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.360 kết quả chứa từ khóa: 40/2018/TT-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 40/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

03

Thông tư 15/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 10/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

04

Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 10/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

05

Thông tư 12/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 22/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

06

Thông tư 13/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 22/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

07

Thông tư 11/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 19/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

08

Thông tư 10/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thử tương đương sinh học của thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 11/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

09

Thông tư 9/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 10/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

10

Thông tư 8/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 27/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

11

Thông tư 40/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 15/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

12

Thông tư 7/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 14/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

13

Thông tư 6/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 07/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

14

Thông tư 5/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 03/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

15

Thông tư 4/TT-BYT của Bộ Y tế về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 05/03/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

16

Thông tư 03/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 22/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

17

Thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 20/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2020

18

Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 16/01/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2020

19

Thông tư 40/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 30/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

20

Thông tư 34/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 30/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

Vui lòng đợi