Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 397/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 397/-QLD 2017 rút số đăng ký lưu hành thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
Vui lòng đợi