Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
11 kết quả chứa từ khóa: 3957/QĐ-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 115/KH-BGDĐT công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
02

Quyết định 3957/-BGDĐT 2017 Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
03

Quyết định 3957/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
04

Công văn 2327/BGDĐT-PC 2021 tổng kết Đề án giáo dục pháp luật trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
05

Công văn 3825/BGDĐT-PC 2021 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
06

Quyết định 288/-BTP 2018 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phổ biến, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên đến năm 2020

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
07

Công văn 4201/BGDĐT-PC 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
08

Công văn 3747/BGDĐT-PC hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2020 về công tác pháp chế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
09

Công văn 4073/BGDĐT-PC 2018 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
10

Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV 2019 thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
11

Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV thực hiện công tác học sinh, sinh viên 2020-2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
Vui lòng đợi