Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/TT-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 39/2017/TT-BYT gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
Vui lòng đợi