Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/TT-BYT
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 39/2017/TT-BYT gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  Ban hành: 18/10/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/10/2017
  Vui lòng đợi