Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
26 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 39/2017/-UBND Đà Nẵng bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
02

Quyết định 39/2017/-UBND Sơn La bãi bỏ Quyết định 23 về bán đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
03

Quyết định 39/2017/-UBND Sóc Trăng sửa hướng dẫn cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
04

Quyết định 39/2017/-UBND Thái Nguyên Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
05

Quyết định 39/2017/-UBND Hà Nội sửa Quy định về cột ăng ten thu, phát sóng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
06

Quyết định 31/2021/-UBND Thái Nguyên bãi bỏ Quyết định 39/2017/-UBND

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
07

Quyết định 39/2017/-UBND Vĩnh Phúc hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
08

Quyết định 39/2017/-UBND Phú Yên sửa đổi, bổ sung chức năng Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
09

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 39/2016/-UBND ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
10

Quyết định 39/2017/-UBND Hà Nam đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
11

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
12

Quyết định 39/2017/-UBND Hà Tĩnh quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
13

Quyết định 39/2017/-UBND Bến Tre ưu đãi đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
14

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
15

Quyết định 39/2017/-UBND Lâm Đồng 2017 Quy định về quản lý cây xanh đô thị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
16

Quyết định 39/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
17

Quyết định 39/2017/-UBND Nghệ An tỷ lệ quy đổi khoáng sản để tính phí môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
18

Quyết định 06/2020/-UBND Bến Tre bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
19

Quyết định 45/2022/-UBND Hải Phòng bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
20

Quyết định 35/2019/-UBND mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tỉnh Long An

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
Vui lòng đợi