Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC phí sử dụng mã, số viễn thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
02

Quyết định 39/2017/-TTg cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
03

Thông báo 382/TB-VPCP 2018 kết luận về hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2018
Vui lòng đợi