Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
28 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND Lâm Đồng sửa đổi Điều 2 Quyết định quy định mức thu, sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
02

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
03

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
04

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
05

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Sơn La bãi bỏ Quyết định 23 về bán đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
06

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
07

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi, bổ sung chức năng Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
08

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Hà Nam đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
09

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
11

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
12

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Bến Tre ưu đãi đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
13

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng 2017 Quy định về quản lý cây xanh đô thị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
14

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Nghệ An tỷ lệ quy đổi khoáng sản để tính phí môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
15

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Bắc Ninh sửa Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
16

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
17

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Bình Dương về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
18

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
19

Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2017
20

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND Lai Châu bãi bỏ quy định quản lý, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
Vui lòng đợi