Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 39/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 32/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 39/2017/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông báo 382/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về