Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
32 kết quả chứa từ khóa: 39/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
02

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
03

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
04

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
05

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
06

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Cao Bằng Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
07

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
08

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Đắk Lắk sửa đổi quy định Bảng giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
09

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Hòa Bình tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
10

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Hà Nam Quy chế quản lý vè sử dụng xe ô tô

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
11

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương TP Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
12

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng NSNN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
13

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Hậu Giang sửa quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
14

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Đồng Nai ban hành Quy chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
15

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
16

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
17

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
18

Quyết định 39/2007/QĐ-UBND Hồ Chí Minh quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
19

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2016
20

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Sóc Trăng quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
Vui lòng đợi