Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 38/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 38/CT-TTg quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
02

Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
Vui lòng đợi