Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
25 kết quả chứa từ khóa: 38/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 39/2021/-UBND Lâm Đồng sửa đổi Điều 2 Quyết định quy định mức thu, sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
02

Quyết định 38/2017/-UBND Thái Nguyên bãi bỏ Quyết định 28 về quy chế phát ngôn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
03

Quyết định 38/2017/-UBND Hà Nội điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
04

Quyết định 38/2017/-UBND quy định hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất TP Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
05

Quyết định 38/2017/-UBND Sóc Trăng sửa cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
06

Quyết định 38/2017/-UBND Lạng Sơn phí bình tuyển, công nhận cây mẹ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
07

Quyết định 38/2017/-UBND An Giang giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
08

Quyết định 38/2017/-UBND Bến Tre hạn mức giao đất trồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
09

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
10

Quyết định 38/2017/-UBND Bắc Giang Quy định về phát triển và quản lý chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
11

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
12

Quyết định 38/2017/-UBND Lâm Đồng về tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
13

Quyết định 38/2017/-UBND Quảng Bình nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Quảng Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
14

Quyết định 38/2017/-UBND Nghệ An giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
15

Quyết định 38/2017/-UBND HCM sửa Quyết định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
16

Quyết định 38/2017/-UBND Hà Tĩnh Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
17

Quyết định 23/2019/-UBND Đà Nẵng sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
18

Quyết định 38/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
19

Quyết định 17/2020/-UBND sửa đổi Quy định quản lý chợ tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
20

Quyết định 176/-UBND Phú Yên 2022 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
Vui lòng đợi