Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 38/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 07/2021/-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 38/2017/-TTg

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
02

Quyết định 38/2017/-TTg chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
03

Quyết định 84/-BTC 2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực của Bộ Tài chính năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2022
Vui lòng đợi