Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
33 kết quả chứa từ khóa: 38/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
02

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND Huế sửa đổi Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 48/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
03

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND Nghệ An kéo dài ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
04

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất TP Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
05

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Hà Nội điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
06

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Bắc Giang Quy định về phát triển và quản lý chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
07

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Quảng Bình nhiệm vụ của Sở Tài nguyên Quảng Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
08

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn phí bình tuyển, công nhận cây mẹ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
09

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND HCM sửa Quyết định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
10

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
11

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND An Giang giá cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
12

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Bến Tre hạn mức giao đất trồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
13

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng về tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
14

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Nghệ An giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
15

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống ma túy Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2017
16

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
17

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
18

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
19

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Bình Dương về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
20

Quyết định15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
Vui lòng đợi