Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
37 kết quả chứa từ khóa: 38/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
02

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2015
03

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức cấp xã Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
04

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
05

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
06

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
07

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định tạm thời về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
08

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
09

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2015
10

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định Tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
11

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2015
12

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
13

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
14

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
15

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
16

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
17

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Quảng Trị sửa Quyết định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
18

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
19

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
20

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
Vui lòng đợi