Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

928 kết quả chứa từ khóa: 3780/QĐ-BKHCN
01

Quyết định 3780/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 3523/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 25/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

03

Quyết định 3461/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

04

Quyết định 3460/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Ứng dụng đường sắt

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

05

Quyết định 3444/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Công trình cảng biển

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

06

Quyết định 3443/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

07

Quyết định 3407/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

08

Quyết định 3348/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

09

Quyết định 3336/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

10

Quyết định 3329/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

11

Quyết định 3301/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

12

Quyết định 3263/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 06/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

13

Quyết định 3247/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

14

Quyết định 3127/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về viêc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

15

Quyết định 3112/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

16

Quyết định 3138/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

17

Quyết định 3128/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

18

Quyết định 3084/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

19

Quyết định 3090/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 24/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

20

Quyết định 3077/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 23/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

Vui lòng đợi