Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

946 kết quả chứa từ khóa: 3780/QĐ-BKHCN
01

Quyết định 3780/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 3951/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 30/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

03

Quyết định 3937/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 27/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

04

Quyết định 3940/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 27/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

05

Quyết định 3712/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kế hoạch chiến lược của ASEAN về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp đến năm 2025

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

06

Quyêt định 3682/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 09/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

07

Quyết định 3523/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 25/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

08

Quyết định 3461/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

09

Quyết định 3460/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Ứng dụng đường sắt

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

10

Quyết định 3444/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Công trình cảng biển

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

11

Quyết định 3443/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

12

Quyết định 3407/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

13

Quyết định 3348/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

14

Quyết định 3336/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

15

Quyết định 3329/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

16

Quyết định 3301/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 07/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

17

Quyết định 3263/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 06/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

18

Quyết định 3247/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

19

Quyết định 3127/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về viêc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

20

Quyết định 3112/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

Vui lòng đợi