Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

42.068 kết quả chứa từ khóa: 3780/QĐ-BKHCN
01

Quyết định 3780/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

03

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

04

Thông tư 02/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

05

Thông tư 01/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

06

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

07

Thông tư 17/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

08

Thông tư 16/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

09

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

10

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

11

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

12

Thông tư 12/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

13

Thông tư 11/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

14

Thông tư 10/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 01/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

15

Thông tư 09/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về

Ban hành: 01/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

16

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

17

Thông tư 07/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

18

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

19

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

20

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

Vui lòng đợi
dma