Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

888 kết quả chứa từ khóa: 3780/QĐ-BKHCN
01

Quyết định 3780/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 2802/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 27/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

03

Quyết định 2752/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 24/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

04

Quyết định 2479/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 27/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

05

Quyết định 3780/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 26/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

06

Quyết định 2421/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

07

Quyết định 2420/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

08

Quyết định 2422/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

09

Quyết định 2000/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 12/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

10

Quyết định 1702/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

11

Quyết định 1392/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

12

Quyết định 1394/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

13

Quyết định 1354/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

14

Quyết định 1337/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

15

Quyết định 1250/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

16

Quyết định 1254/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

17

Quyết định 1038/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 02/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

18

Quyết định 818/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

19

Quyết định 775/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

20

Quyết định 706/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Kết cấu bảo vệ bờ biển

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 01/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

Vui lòng đợi