Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 37/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 37/CT-TTg 2020 phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
02

Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
03

Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Lĩnh vực: Chính sách; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2014
Vui lòng đợi