Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
29 kết quả chứa từ khóa: 37/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2017
02

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
03

Quyết định 37/2017/-UBND Thái Nguyên ưu đãi sử dụng đất với hoạt động xã hội hóa

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
04

Quyết định 37/2017/-UBND Hà Nội Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
05

Quyết định 37/2017/-UBND Bắc Giang về ATTP thuộc trách nhiệm ngành Công Thương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2017
06

Quyết định 37/2017/-UBND Sóc Trăng chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
07

Quyết định 37/2017/-UBND Sơn La Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
08

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
09

Quyết định 37/2017/-UBND Vĩnh Phúc chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
10

Quyết định 37/2017/-UBND Kon Tum về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
11

Quyết định 37/2017/-UBND HCM 2017 Quy chế tổ chức của Sở LĐTBXH

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
12

Quyết định 37/2017/-UBND Hà Tĩnh nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
13

Quyết định 37/2017/-UBND Bến Tre về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
14

Quyết định 37/2017/-UBND Long An phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
15

Quyết định 37/2017/-UBND An Giang mức thu học phí giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
16

Quyết định 37/2017/-UBND Quảng Ngãi khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
17

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
18

Quyết định 37/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định việc hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
19

Quyết định 37/2017/-UBND Nghệ An tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
20

Quyết định 36/2021/-UBND Long An phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
Vui lòng đợi