Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
31 kết quả chứa từ khóa: 37/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 37/2016/TT-BGTVT tiêu chuẩn chuyên môn thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
02

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND Thái Nguyên sửa đổi Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động KHCN

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
03

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Cần Thơ quy định mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2016
04

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND TPHCM gia hạn định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
05

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Hà Nam dự toán xây dựng công trình đầu tư tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
06

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
07

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp sửa Quy định về bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
08

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Hòa Bình điều chỉnh Bảng giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
09

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Bình Định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
10

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2016
11

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Đồng Nai về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
12

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
13

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND Vũng Tàu tạm dừng thực hiện Quy định phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
14

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành mức thu học phí năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2015
15

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND Đồng Nai Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
16

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
17

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
18

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND Bình Thuận về tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
19

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
20

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
Vui lòng đợi