Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.044 kết quả chứa từ khóa: 37/2018/QĐ-UBND
01

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

02

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

03

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

04

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 26/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

05

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

06

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

07

Quyết định 37/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

08

Quyết định 352/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

09

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 37/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

10

Nghị định 37/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hình sự Tải về

Ban hành: 10/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

11

Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hàng hải Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

12

Thông tư 37/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

13

Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

14

Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

15

Thông tư 37/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

16

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

17

Thông tư 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

18

Quyết định 45/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

19

Quyết định 25/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

20

Quyết định 38/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

Vui lòng đợi