Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.462 kết quả chứa từ khóa: 37/2016/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
1441

Công văn 1680/NHNN-TT 2020 áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
1442

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 6 Quyết định số 113-HĐBT ngày 10/7/82 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng sản xuất và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu

Ban hành: 20/09/1983
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1443

Công văn 3933/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu phí ATM

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2012
1444

Công văn 6251/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2011
1445

Công văn 9309/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thẻ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 29/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2010
1446

Công văn 8180/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường an ninh tại ATM

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2010
1447

Công văn 548/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2011
1448

Công văn 3376/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các máy ATM

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2010
1449

Công văn 5242/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình hoạt động thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2010
1450

Công văn 5137/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 08/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
1451

Công văn 7355/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2009
1452

Công văn 6366/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1453

Công văn 6367/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1454

Công văn 6053/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1455

Công văn 5938/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1456

Công văn 8101/NHNN-TT của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2009
1457

Công văn 6739/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1458

Công văn 6492/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1459

Công văn 6422/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
1460

Công văn 6202/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2010
Vui lòng đợi