Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.462 kết quả chứa từ khóa: 37/2016/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
42

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
43

Thông tư 31/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015 quy định cho vay bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2016
44

Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
45

Thông tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
46

Thông tư 27/2016/TT-NHNN về văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
47

Thông tư 26/2016/TT-NHNN kiểm tra, thanh tra đối với Nhà máy In tiền Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
48

Thông tư 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
49

Thông tư 01/2016/TT-NHNN về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2016
50

Thông tư 14/2016/TT-NHNN sửa Thông tư 30/2014 về ủy thác và nhận ủy thác của TCTD

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
51

Thông tư 15/2016/TT-NHNN sửa quy định cấp Giấy phép hoạt động của TCTD phi ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
52

Thông tư 23/2016/TT-NHNN sửa đổi hướng dẫn về hoạt động thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
53

Thông tư 21/2016/TT-NHNN về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
54

Thông tư 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
55

Thông tư 18/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 21/2012/TT-NHNN về hoạt động cho vay, đi vay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
56

Thông tư 17/2016/TT-NHNN môi giới tiền tệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
57

Thông tư 16/2016/TT-NHNN sửa quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
58

Thông tư 13/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 45/201 về quản lý ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
59

Thông tư 22/2016/TT-NHNN về chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
60

Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
Vui lòng đợi