Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.462 kết quả chứa từ khóa: 37/2016/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 34/2016/TT-NHNN cung cấp thông tin giữa NHNN và Bảo hiểm tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
22

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
23

Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, TP và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
24

Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
25

Thông tư 37/2020/TT-BCT hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
26

Thông tư 37/2020/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
27

Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
28

Thông tư 37/2014/TT-NHNN thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2014
29

Thông tư 28/2016/TT-NHNN sửa hướng dẫn phạm vi hoạt động ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
30

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT sử dụng thư điện tử tại cơ sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
31

Thông tư 37/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chứng khoán; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
32

Thông tư 37/2019/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
33

Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013 về cho vay hỗ trợ nhà ở

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2016
34

Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
35

Thông tư 20/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2012 về máy giao dịch tự động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
36

Thông tư 12/2016/TT-NHNN quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
37

Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
38

Thông tư 38/2016/TT-NHNN nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước với TCTD

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
39

Thông tư 33/2016/TT-NHNN khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
40

Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa hướng dẫn về tài khoản thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
Vui lòng đợi