Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.462 kết quả chứa từ khóa: 37/2016/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 37/2016/TT-NHNN về Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
02

Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
03

Thông tư 37/2018/TT-NHNN sửa đổi quy định về trích lập khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
04

Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
05

Thông tư 37/2016/TT-BTNMT kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
06

Thông tư 37/2016/TT-BYT cơ cấu tổ chức Trung tâm y tế huyện, quận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
07

Thông tư 37/2016/TT-BCT sửa đổi quy định về quản lý nhiệm khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
08

Thông tư 37/2016/TT-BTTTT thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2017
09

Thông tư 37/2016/TT-BGTVT tiêu chuẩn chuyên môn thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
10

Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong VAMC

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
11

Thông tư 37/2016/TT-BTC lãi suất cho vay của Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
12

Thông tư 37/2015/TT-NHNN nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
13

Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC về ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
14

Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí NSNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
15

Thông tư 36/2016/TT-NHNN trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2017
16

Thông tư 41/2016/TT-NHNN tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
17

Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
18

Thông tư 40/2016/TT-NHNN sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
19

Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2017
20

Thông tư 35/2016/TT-NHNN an toàn, bảo mật dịch vụ ngân hàng trên Internet

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
Vui lòng đợi