Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 364/QĐ-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
02

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC 2018 về tham gia phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
03

Quyết định 364/-VKSTC 2017 kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
04

Quyết định 371/-VKSTC Kiểm sát viên trong phiên tòa tái thẩm vụ án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
05

Quyết định 399/-VKSTC 2019 quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
06

Chỉ thị 04/CT-VKSTC tăng cường nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
Vui lòng đợi