Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

954 kết quả chứa từ khóa: 3620/QĐ-TCHQ
01

Quyết định 3620/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

02

Quyết định 2327/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1072/-BTC ngày 24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc)

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 08/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

03

Quyết định 1737/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 19/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

04

Quyết định 1695/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019 - 2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

05

Quyết định 1552/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

06

Quyết định 1500/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

07

Quyết định 1407/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người /hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu sân bay quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

08

Quyết định 1288/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

09

Quyết định 1228/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

10

Quyết định 1179/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

11

Quyết định 1157/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 18/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

12

Quyết định 942/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 04/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

13

Quyết định 891/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 01/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

14

Quyết định 806/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Ma Lu Thàng, tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

15

Quyết định 808/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi Quyết định 3621/-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

16

Quyết định 489/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

17

Quyết định 460/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc mở rộng cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

18

Quyết định 453/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

19

Quyết định 454/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

20

Quyết định 455/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

Vui lòng đợi