Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
39 kết quả chứa từ khóa: 36/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 36/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
02

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Cà Mau sửa Quy định về kinh phí hỗ trợ và tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
03

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
04

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy định trách nhiệm quản lý công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
05

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Bắc Giang Quy chế quản lý và điều hành ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
06

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
07

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Hòa Bình điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
08

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/12016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
09

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sử dụng phí thẩm định khai thác, sử dụng nước mặt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Hà Nam hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
11

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND HCM Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
12

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND An Giang giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc quỹ BHYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
13

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Kon Tum quy trình khắc phục hậu quả thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
14

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
15

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
16

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng bãi bỏ Quyết định 36 về khí dầu mỏ hóa lỏng chai

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
17

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
18

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND Cà Mau quy chế thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
19

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Quy chế đặt tên công trình công cộng tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 14/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
20

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
Vui lòng đợi