Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
41 kết quả chứa từ khóa: 36/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
02

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Hải Phòng sửa Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
03

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
04

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
05

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Cần Thơ về mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
06

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Trà Vinh bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
07

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Hậu Giang về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
08

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách "Những bông hoa đẹp Thành phố Hà Nội”

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
09

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 02/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
10

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Ngoại giao; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
11

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định và hướng dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
12

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
13

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
14

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
15

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
16

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
17

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
18

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
19

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Long An

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
20

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
Vui lòng đợi