Tra cứu văn bản

797 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
782

Chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
784

Chỉ thị về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
786

Quyết định 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
787

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bra-xin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
788

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
789

Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
790

Quyết định 1560/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
791

Quyết định 461/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
792
793

Quyết định 806/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
794
795

Quyết định 863/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ, Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
796

Quyết định 1459/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
797

Thông báo 80/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về