Tra cứu văn bản

797 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
741

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
744

Chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ on Bác Hồ" lần thứ 40

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
746

Chỉ thị về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức

751

Chỉ thị 43/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
752

Chỉ thị 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
753

Chỉ thị 40/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
754

Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
755

Chỉ thị 38/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
756

Chỉ thị 34/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động Năm Quốc tế người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
757

Chỉ thị 30/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
758

Chỉ thị 29/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân huỷ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
760

Chỉ thị 27/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác hộ đê, phòng lụt năm 1998

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về