Tra cứu văn bản

792 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 21/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
42

Chỉ thị 04/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh vững chắc cổ phần hóa Công ty nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
43

Chỉ thị 04/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
44

Chỉ thị 19/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/08/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
46

Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
47

Chỉ thị 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
49

Quyết định 36/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
50

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
51

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
52

Quyết định 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
53

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
54

Quyết định 36/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
55

Quyết định 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
56

Quyết định 36/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
57

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 - 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
58

Quyết định 36/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
59

Quyết định 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
60

Quyết định 36/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ quyết định

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách, Hành chính Tải về