Tra cứu văn bản

792 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
22

Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
23

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải đang thực hiện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
24

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
25

Thông tư 36-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 và Chỉ thị số 84/TTg ngày 4/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
26

Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
27

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
28

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016)

Lĩnh vực: Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
29

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
30

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Quyết định 610/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 291/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, năng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
32

Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
33

Chỉ thị 2051/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau tết Nhâm Thìn 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
34

Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
35

Chỉ thị 1875/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
36

Chỉ thị 20/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
37

Chỉ thị 19/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
38

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Lĩnh vực: Hành chính, Xuất nhập cảnh, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
39

Chỉ thị 05/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
40

Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về