Tra cứu văn bản

797 kết quả chứa từ khóa: 36/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
02

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Công văn 405/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
06

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Chỉ thị 36/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
09

Chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Chính sách, Sở hữu trí tuệ Tải về
10

Chỉ thị 36/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
11

Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
12

Chỉ thị 36/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Chỉ thị 36/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm điểm thực hiện Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Thông báo 796/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với kết Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Quyết định 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 36/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
17

Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Thông tư 102/2006/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia Tải về
20

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về