Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.170 kết quả chứa từ khóa: 36/2018/QĐ-UBND
01

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

02

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

03

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

04

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

05

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

06

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

07

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

08

Quyết định 36/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 13/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

09

Quyết định 40/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 19/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

10

Quyết định 352/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

11

Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội, số 36/2018/QH14

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

12

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

13

Thông tư 36/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

14

Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

15

Thông tư 36/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

16

Thông tư 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

17

Thông tư 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

18

Thông tư 36/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2011/TT-BGTVT ngày 30/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 31/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

19

Thông tư 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

20

Quyết định 50/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

Vui lòng đợi