Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 352/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 23/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2013
02

Quyết định 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2012
03

Quyết định 352/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2011
04

Quyết định 352/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
05

Công văn 352/TTg-CN 2019 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Quốc lộ 57

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
06

Công văn 352/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2008
07

Quyết định 352/QĐ-TTg 2017 Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
Vui lòng đợi