Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
177 kết quả chứa từ khóa: 352/GSQL-GQ1
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 352/GSQL-GQ1 2019 kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng lúa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
02

Công văn 352/GSQL-GQ1 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
03

Công văn 140/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc đăng ký tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2012
04

Công văn 352/TCHQ-GSQL 2019 thuế suất ưu đãi đặc biệt với hàng hóa xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
05

Công văn 4172/GSQL-GQ1 2018 về vướng mắc nhập khẩu phân bón

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
06

Công văn 4173/GSQL-GQ1 2018 về vướng mắc giấy phép nhập khẩu tiền chất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
07

Công văn 3427/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định thi hành Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
08

Công văn 3367/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
09

Công văn 1662/GSQL-GQ1 năm 2018 nhập khẩu các lô vắc xin, sinh phẩm có giấy lưu hành tại VN

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
10

Công văn 1559/GSQL-GQ1 năm 2018 Doanh nghiệp cho thuê tài chính ủy thác nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
11

Công văn 931/GSQL-GQ1 năm 2018 Kiểm tra chất lượng sắn lát nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
12

Công văn 877/GSQL-GQ1 năm 2018 Thủ tục nhập khẩu hàng tồn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
13

Công văn 487/GSQL-GQ1 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh thuộc Phụ lục Cites

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
14

Công văn 2754/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục thông quan xe ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
15

Công văn 1589/GSQL-GQ1 2017 thực hiện Quyết định 15/2017 về làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
16

Công văn 956/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thực hiện Công văn 4451/BTC-TCHQ tăng cường kiểm soát nhập khẩu mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
17

Công văn 1361/GSQL-GQ1 2016 kiểm tra an toàn thực phẩm với vật liệu đựng thực phẩm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2016
18

Công văn 1342/GSQL-GQ1 2016 phối hợp kiểm tra và thông quan hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2016
19

Công văn 1349/GSQL-GQ1 2016 kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
20

Công văn 1333/GSQL-GQ1 2016 về nhập khẩu phế liệu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
Vui lòng đợi