Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
30 kết quả chứa từ khóa: 35/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
02

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Phú Thọ ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
03

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Đắk Lắk cơ chế phối hợp trong việc thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
04

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về quy trình cưỡng chế đất đai tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
05

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Yên Bái Quy định một số mức chi với người cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 11/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
06

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2016
07

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Hà Nam về ngành đào tạo công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
08

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
09

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
10

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Quy định lộ giới thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
11

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Đồng Nai Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
12

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND thành lập Sở Du lịch Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
13

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về tổ chức cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
14

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2016

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
15

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
16

Quyết định 77/2016/QĐ-UBND Nghệ An phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
17

Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
18

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Sóc Trăng sửa đổi về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2016
19

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
20

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
Vui lòng đợi