Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
48 kết quả chứa từ khóa: 35/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
02

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Hà Nam về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
03

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Trà Vinh bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
04

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2016

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
05

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Ninh Bình về Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
06

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
07

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
08

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
09

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
10

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND Vĩnh Phúc sửa Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về bồi thường đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
11

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng và vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
12

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Quảng Bình sửa chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
13

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
14

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
15

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
16

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
17

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
18

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
19

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
20

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
Vui lòng đợi