Sắp xếp theo:
01

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

02

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 22/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

03

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An

Ban hành: 17/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

04

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 17/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

05

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 05/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

06

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành biểu giá bán nước sạch trên địa bàn Thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Gia Lai cung cấp

Ban hành: 03/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

07

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

08

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 25/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

09

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 19/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

10

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng và vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

11

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 22/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

12

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 07/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

13

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

14

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương

Ban hành: 07/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

15

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 11/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

16

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

17

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 07/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

18

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

19

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/07/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

20

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 19/05/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 16/07/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015