Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
781 kết quả chứa từ khóa: 34/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 34/CT-TTg 2021 tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục hệ thống quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
02

Chỉ thị 34/CT-TTg 2020 tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2020
03

Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2018 về các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
04

Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
05

Chỉ thị 34/CT-TTg về giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
06

Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
07

Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
08

Chỉ thị 20/CT-TTg 2020 tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách; Điện lực Tải về
Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
09

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
10

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
11

Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
12

Chỉ thị 34/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2006
13

Chỉ thị 34/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2005
14

Chỉ thị 34/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 14/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2004
15

Chỉ thị 34/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 1991-2000 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
16

Chỉ thị 34/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động Năm Quốc tế người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
17

Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua phát triển KT-XH hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
18

Chỉ thị 18/CT-TTg 2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
19

Chỉ thị 12/CT-TTg triển khai quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
20

Thông tư 34/TT-UB của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Bộ Chính trị, QĐ 56/TTg, QĐ 57/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 50 ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/1997

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
Vui lòng đợi