Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
35 kết quả chứa từ khóa: 34/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
02

Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
03

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND Sóc Trăng sửa đổi Quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTT&DL kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
04

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
05

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND Hải Phòng sửa Quy định quản lý hoạt động cơ quan đại diện báo chí trong nước

Lĩnh vực: Báo chí-Truyền hình; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
06

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
07

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2016
08

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
09

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Đắk Lắk sửa đổi một số nội dung của Quy định phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
10

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
11

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Hòa Bình Quy chế quản lý hoạt động các khu du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
12

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
13

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
14

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Bình Định về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
15

Quyết định 353/2016/QĐ-UBND Bắc Giang thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
16

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Quy định lộ giới thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
17

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Đồng Nai quản lý Nhà nước với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
18

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về thành lập Sở Văn hóa và Thể Thao Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
19

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND Hà Nam về xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
20

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
Vui lòng đợi