Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 3399/QĐ-BVHTTDL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3399/-BVHTTDL 2017 nhiệm vụ của Vụ Thi đua, Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
Vui lòng đợi