Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
9 kết quả chứa từ khóa: 338/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định ban hành Điều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công trong thời kỳ kiến thiết hoà bình

Ban hành: 27/07/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
02

Quyết định 338/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Thư đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
03

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2013
04

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý Nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012 - 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2012
05

Quyết định 338/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Thi đua - Khen thưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
06

Quyết định 338/QĐ-TTg sáp nhập CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
07

Quyết định 338/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2017
08

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2014
09

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
Vui lòng đợi