Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
111 kết quả chứa từ khóa: 336/GSQL-GQ2
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3429/GSQL-GQ2 2018 nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
02

Công văn 3420/GSQL-GQ2 2018 vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
03

Công văn 3409/GSQL-GQ2 2018 nhập khẩu áo mẫu để gia công hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
04

Công văn 3408/GSQL-GQ2 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
05

Công văn 1684/GSQL-GQ2 năm 2018 thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
06

Công văn 1568/GSQL-GQ2 năm 2018 Áp dụng quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
07

Công văn 865/GSQL-GQ2 năm 2018 Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
08

Công văn 394/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
09

Công văn 293/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2017
10

Công văn 1926/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
11

Công văn 1325/GSQL-GQ2 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
12

Công văn 762/GSQL-GQ2 2016 thủ tục hải quan với hàng hóa chế xuất mua từ nội địa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
13

Công văn 652/GSQL-GQ2 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
14

Công văn 645/GSQL-GQ2 2016 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
15

Công văn 476/GSQL-GQ2 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
16

Công văn 80/GSQL-GQ2 2016 về hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
17

Công văn 1405/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục thanh lý ô tô của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
18

Công văn 1390/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc tiếp nhận thông báo gia hạn thực hiện hợp đồng gia công

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
19

Công văn 1376/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
20

Công văn 1359/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
Vui lòng đợi