Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
119 kết quả chứa từ khóa: 332/GSQL-GQ3
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 512/GSQL-GQ3 2019 về thuốc tân dược nhập khẩu không vì mục đích thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
02

Công văn 2862/GSQL-GQ3 2018 tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2018
03

Công văn 2797/GSQL-GQ3 2018 nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
04

Công văn 1481/GSQL-GQ3 2018 Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2018
05

Công văn 537/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2017
06

Công văn 1914/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hàng quá cảnh phải có giấy phép

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
07

Công văn 651/GSQL-GQ3 2016 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2016
08

Công văn 1498/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc thủ tục cấp phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
09

Công văn 1252/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đóng ghép

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
10

Công văn 410/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
11

Công văn 399/GSQL-GQ3 thuế đối với xe ô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
12

Công văn 1246/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung Quy trình giám sát hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 18/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2014
13

Công văn 1189/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
14

Công văn 1172/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2014
15

Công văn 1171/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc chấn chỉnh về công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 03/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2014
16

Công văn 1093/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc mua bán hơi nước bão hòa khô

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2014
17

Công văn 1092/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 11/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2014
18

Công văn 1064/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc định lượng nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 06/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2014
19

Công văn 972/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2014
20

Công văn 890/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2014
Vui lòng đợi