Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
27 kết quả chứa từ khóa: 33/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 33/2017/-UBND Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
02

Quyết định 33/2017/-UBND Sơn La Quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
03

Quyết định 33/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
04

Quyết định 33/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
05

Quyết định 52/2020/-UBND Tây Ninh bãi bỏ Quyết định 33/2017/-UBND

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
06

Quyết định 33/2017/-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 20 về bán nhà ở cũ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
07

Quyết định 33/2017/-UBND Vĩnh Phúc bãi bỏ Quyết định 21/2013 về hoạt động đối ngoại

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
08

Quyết định 33/2017/-UBND Đồng Nai quản lý trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
09

Quyết định 33/2017/-UBND Lạng Sơn lệ phí đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
10

Quyết định 33/2017/-UBND Hà Nội thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
11

Quyết định 33/2017/-UBND Sóc Trăng bãi bỏ Quyết định 42/2012

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
12

Quyết định 33/2017/-UBND An Giang Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
13

Quyết định 33/2017/-UBND Kon Tum tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở GDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
14

Quyết định 33/2017/-UBND Quảng Ngãi sửa Quyết định 46 kiên cố hóa kênh mương thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
15

Quyết định 33/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định 52/2016/-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
16

Quyết định 33/2017/-UBND Bến Tre giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp Thanh Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
17

Quyết định 33/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
18

Quyết định 33/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
19

Quyết định 33/2017/-UBND Nghệ An nhiệm vụ Sở GDĐT tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
20

Quyết định 18/2020/-UBND Quảng Nam sửa Quy chế giải quyết kiến nghị cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Quảng Nam chuyển đến

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
Vui lòng đợi