Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
38 kết quả chứa từ khóa: 33/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
02

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Bạc Liêu sửa Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
03

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
04

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
05

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
06

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu bãi bỏ Quyết định 20 về bán nhà ở cũ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
07

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Hà Nội thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
08

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Đồng Nai quản lý trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
09

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Kon Tum tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở GDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
10

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Bến Tre giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp Thanh Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
11

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Long An bãi bỏ Quyết định 33 về Quy chế phát ngôn của cơ quan hành chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
12

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/08/2015, Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/09/2015, Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
13

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Hà Nội Quy trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
14

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
15

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Bình Dương về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
16

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
17

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
18

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
19

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
20

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND Bạc Liêu bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Quy định thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
Vui lòng đợi