Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 3206/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
02

Quyết định 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2015
03

Quyết định 3206/QĐ-UBND Huế Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung về chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
Vui lòng đợi