Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
6 kết quả chứa từ khóa: 320/Q��-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 320/QĐ-TTg 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
02

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/06/1912 - 11/06/2012)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2012
03

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
04

Quyết định 320/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhà máy Thuốc lá Bến Tre thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
05

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
06

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
Vui lòng đợi