Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
35 kết quả chứa từ khóa: 32/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 32/2017/-UBND Gia Lai Quy chế quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
02

Quyết định 32/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
03

Quyết định 32/2017/-UBND Thái Nguyên thẩm định giá đất tại tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
04

Quyết định 32/2017/-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
05

Quyết định 32/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
06

Quyết định 32/2017/-UBND Sóc Trăng Quy định tỷ lệ hao mòn với tài sản cố định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
07

Quyết định 32/2017/-UBND Hà Nội phối hợp quản lý hoạt động khu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
08

Quyết định 32/2017/-UBND Bắc Kạn phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
09

Quyết định 32/2017/-UBND Hòa Bình Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
10

Quyết định 32/2017/-UBND Lạng Sơn phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
11

Quyết định 32/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
12

Quyết định 32/2017/-UBND Bắc Ninh thi công công trình trên đường bộ đang khai thác

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
13

Quyết định 32/2017/-UBND Ninh Bình xây dựng Phân khu cây xanh sinh thái Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
14

Quyết định 32/2017/-UBND Quảng Bình Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách cho vay đối với người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
15

Quyết định 32/2017/-UBND Đồng Tháp sửa Quy định mức đất và quản lý xây phần mộ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
16

Quyết định 32/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
17

Quyết định 32/2017/-UBND Thừa Thiên Huế báo cáo thống kê ngành Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
18

Quyết định 32/2017/-UBND Hà Tĩnh về dự án được áp dụng cơ chế đặc thù quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
19

Quyết định 32/2017/-UBND An Giang Quy chế làm việc của UBND tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
20

Quyết định 32/2017/-UBND Kon Tum Giá tính lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
Vui lòng đợi