Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

10 kết quả chứa từ khóa: 32/2015/TT-BGDĐT
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 16/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 21/12/2015
  02

  Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 28/02/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/03/2018
  03

  Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 25/01/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/02/2017
  04

  Quyết định 582/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
  Ban hành: 28/02/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 09/03/2017
  05

  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT 2019 hợp nhất Thông tư xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 06/03/2019
  Áp dụng: Đang cập nhật
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/07/2019
  06

  Công văn 6706/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 24/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 28/12/2015
  07

  Quyết định 287/QĐ-BGDĐT 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản lĩnh vực giáo dục

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 31/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 27/03/2019
  08

  Công văn 295/BGDĐT-GDĐH 2016 đăng ký tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 22/01/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 28/01/2016
  09

  Công văn 2258/BGDĐT-KHTC 2016 xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2017

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 19/05/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/05/2016
  10

  Công văn 2279/BGDĐT-KHTC 2016 kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo 2017

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 20/05/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/05/2016
  Vui lòng đợi